国会
会ҮЮ
˿
::: ġ HOME> Խ >

 

[˫ー쫿ー] Գ学Ыー・ーȫーӫー
ۼ
seouloffice
ȣ
18
ۼ
2020-08-14
ȸ
89[˫ー쫿ー] Գ学Ыー・ーȫーӫー
     30Գ学Ыー・ーȫーӫーʪު Գ学Ыー・ーȫーϪᡢ100Ѫ教ꬡڦ学檬参ʥު会졪COVID-19˪ꡢ髤画会졪Ҫު

会졪1ݻΫѫͫǫë2ݻܬԪ会ϰު

1ݻΫѫͫǫëءêơ総آϪ会歓ʪCOVID-19ѫǫ߫ëԳ学学굪몿˻Ǫ概説ƪ쪿ڦ挨拶ͱުѫͫǫë2ĪΫȫԫëêުΫȫԫëϡCOVID-19۪׺学Գ学ϪɪΪ誦˪׺学ーȪǪ몫Ǫѫͫ˪辺教⣡Outi SnellmanšThorsten Wohland教⣪Imee Su Martinez教⣪参ʥު 2ͪΫȫԫë˪ĪƪϡHUAP会˪Ѫڪߪ˿ê当ơIchiro ShintaniŪȫーȫーMd. Abu bin Hasan Susan教⣪ѫͫ参ʥު

2ݻܬԪ会ǪϡHUAP学檿ᳫーתªުHUAPΫꫢԳ学Ǫ経験˪Ī教׺学ꫢ関몵ުުʫȫԫë˪Īƪ学ͪު国ޫーת˪ϡーȫーǪ롢(・)教,(・٫ɫ) 教⣡尚(ϫ・ի)ͪ参ʥ׺学Ȫګު

ӫーϡ辺教⣪参ʥت挨拶ê会ުӫー¡辺教⣪ϡHUAPȪ関強몿˫髤ͫëȫー󫰪効Ī몳Ȫϴު


https://www.global.hokudai.ac.jp/blog/the-hokkaido-university-ambassador-and-partner-webinar-2020-held/


Flyer_v7_2in1.jpg


г 
йȣ 
ڸƮޱ
ȣ ۼ ¥ ȸ
19 [骻] ƫݫ׫(LITTERAE POPULI)Vol.65()-国会教⣪掲 seouloffice 2020-10-12 38
18 [˫ー쫿ー] Գ学Ыー・ーȫーӫー seouloffice 2020-08-14 90
17 国Գ学磨齢会総会Գ学ーȫー嘱Ҫ seouloffice 2018-04-24 510
16 [˫ー쫿ー] 2018Ҵ117国(齢)会Ҵ会졪̿ seouloffice 2018-01-19 515
15 [˫ー쫿ー] 2017Ҵ96, 国(齢)会会̿ͱ seouloffice 2017-09-13 529
14 [˫ー쫿ー] 2017Ҵ 8 23, ٣総٣誉学与Ӫ檤会 seouloffice 2017-08-31 918
13 [˫ー쫿ー] Գ学国磨齢会総会Գ学ーȫー嘱Ҫ seouloffice 2017-04-25 892
12 [˫ー쫿ー] 2017Ҵ38国齢会会˰学内Գ学ڦ歓 seouloffice 2017-03-14 629
11 [˫ー쫿ー] 2017Ҵ115国(齢)会Ҵ会졡̿ seouloffice 2017-01-18 676
10 [骻] ƫݫ׫(LITTERAE POPULI)Vol.58()-国会掲 seouloffice 2016-12-19 956
9 [˫ー쫿ー] 2016Ҵ1126国(齢)会会졡̿ seouloffice 2016-12-02 691
8 国(齢)会会졪ʪ˪Īƣ内(11.16ʥ) seouloffice 2016-11-08 813
7 [˫ー쫿ー]国(齢)会会Գ学뫪ի۾ seouloffice 2016-08-05 634
6 国(齢)会Facebook Open seouloffice 2016-08-05 780
5 [˫ー쫿ー] 国(齢)会会Գ学뫪ի会졡̿ seouloffice 2016-08-05 668
4 国(齢)会会Գ学뫪ի会졡 seouloffice 2016-08-02 700
3 [˫ー쫿ー] 2016Ҵ国(齢)会1会̿ seouloffice 2016-05-13 643
2 2016Ҵ国(齢)会1会 seouloffice 2016-04-21 663
1 TEST seouloffice 2016-07-27 649