::: ġ HOME> Խ > []

 

ֵ3(2021)Ҵ帰国ҳˡٴ
ۼ
seouloffice
ȣ
ۼ
2020-06-26
ȸ
26
ֵ3(2021)Ҵ帰国ҳˡٴ
国ߪêƪ۰ު国ʦƪ۰ǡߡ国学教Ҫ̫・죨12ҴΤ̸込ߣѪ学᪨۰対ڪ˪抜۰Ǫ

     ֵ3Ҵ帰国ҳ˪Ϋーͫë録Ȫ⪷併学ٴ掲ުΪǡ骻ު

    ʫ뫹対Ϊᡢٴ内黪変ڪ檺ʦުêϡΫーުΪǡ随㪯


*Գ学ーー学内https://www.hokudai.ac.jp/admission/


ުê驪Ȫʪ証٥˪Īƪϡ⢪Ȫʪ᪨ơĪêƪ


1. Ѣ

  1)ーͫë録Ѣ

    ֵ22020Ҵ102ѣ10

    ֵ22020Ҵ108ʣ5ު

  2)׾学Ѣ

    ֵ22020Ҵ1013ުǣ5󷣩

2. 1̿ ֵ22020Ҵ116ѣ

3. 2Τ・実: ֵ22020Ҵ1122

4. ̫発: ֵ22020Ҵ1284


[参] 

https://www.hokudai.ac.jp/admission/faculty/returnee/

https://e-apply.jp/e/hokudai-gakubu-jpn/
г 
йȣ 
ڸƮޱ
ȣ ۼ ¥ ȸ
117 ֵ3(2021)Ҵ国総ˡٴ seouloffice 2020-06-26 29
116 ֵ3(2021)Ҵ帰国ҳˡٴ seouloffice 2020-06-26 27
115 2020Ҵš ׺学ի IN 国参ʥ内11, 髤参ʥ[Ѧ関ܬ] seouloffice 2020-06-22 38
114 ֵ3(2021)Ҵ Գ学٤Ρ学ª国ި国׺学ٴ内 seouloffice 2020-06-09 67
113 ֵ3(2021)Ҵ ި国׺学棨学ݻ˪概驪˪Ī seouloffice 2020-05-29 77
112 SNS㷡Գ学国뫪ի SNS内 seouloffice 2020-05-12 158
111 <ʫ뫹関֧Գ学国뫪ի営内> seouloffice 2020-04-03 157
110 ֵ4(2022)Ҵ帰国ҳˡͱ˪Ī seouloffice 2020-03-27 216
109 áʫ뫹ت対応˪Ī(随) seouloffice 2020-03-12 237
108 ֵ4(2022)Ҵ ި国׺学(学ݻ)ͱ seouloffice 2020-02-28 218
107 ֵ2(2020)Ҵ4学学(徴収)˪Ī seouloffice 2020-02-14 241
106 <2020Ҵ1šԳ学国뫪ի営内>(0131ë׫ー) seouloffice 2020-01-16 587
105 ֵ3(2021)Ҵ国総ˡ seouloffice 2019-12-19 281
104 ֵ3(2021)Ҵ帰国ҳˡ seouloffice 2019-12-19 245
103 Hokkaido ー・󫹫ƫƫー2020(HSI)内 seouloffice 2019-12-11 287
102 <2019Ҵ12ҴҴ㷡Գ学国뫪ի営内> seouloffice 2019-11-27 285
101 <22ޫ学ȪΫ竤ȫݫ内> seouloffice 2019-11-07 371
100 <2019Ҵ10šԳ学国뫪ի営内> seouloffice 2019-10-08 338
99 ֵ22020Ҵި国׺学棨学ݻ学ٴ seouloffice 2019-10-01 350
98 2020Ҵ, Integrated Science Program(ISP)内 seouloffice 2019-09-10 456