::: ġ HOME> Խ > []

 

2020Ҵš ׺学ի IN 国参ʥ内11, 髤参ʥ[Ѧ関ܬ]
ۼ
seouloffice
ȣ
ۼ
2020-06-22
ȸ
38
Ȫī̵ȸڿв_1.pdf
2020Ҵš ׺学ի IN 国参ʥ内11, 髤参ʥ

[Ѧ関ܬ]      Գ学ϫ髤󫹫ǫーʪ롸׺学իIN国(11, 髤)参ʥު関Ϊ۰内黪߾髤󫹫ǫーԳ学󪷪߾Ǫ参ʥ

 

 [ʥͱ]  髤󫹫ǫー711(), 712() ʪ뫪髤説٥会ت参ʥѦ関ӫー몬Ҫ졢2㷪ު1済ߪ۰対ڪ˪ʪΪǡê2Ѧ関ܬ˪ߪ髤参ʥ

Ѣ 2020Ҵ 711ϣ- 12()2

ࡡ 11001600内1

īー롡ZOOM

内黡続学説٥応ͪʪɪWEB説٥会


対ー参ʥ

Ѣ 2020Ҵ 712()

ࡡ 11001600(10:30ުǪ会ުتƪ)

ޡᶡ COEXᶣ˰区߲ף

駅鉄号ʡ߲駅9号 駅

会ޡ ի󫹫ー()3ͭ327号

内黡 参ʥ毎˫ーーǪ릪ーー۾ܬҡʡ

学研ϼー会髤󫹫ǫー :

   http://licenseacademy.jp/,  http://daigakushinbun.com

髤󫹫ǫー/ 学ڤ䫽

   #1208 Daeil Bldg., 43 Insa-do ng, Jongno-gu, Seoul, South Korea 03163

Licenseacademy Inc. Seoul office, Tel : 02-730-1641


- 򫯫ë㪷ƪ-

髤󫹫ǫー롽

髤󫹫ǫーѦ関ܬ11

髤󫹫ǫーѦ関ܬ12

Գ学롽


Գ学ONLINE説٥会˪

ի㪯г 
йȣ 
ڸƮޱ
ȣ ۼ ¥ ȸ
117 ֵ3(2021)Ҵ国総ˡٴ seouloffice 2020-06-26 29
116 ֵ3(2021)Ҵ帰国ҳˡٴ seouloffice 2020-06-26 27
115 2020Ҵš ׺学ի IN 国参ʥ内11, 髤参ʥ[Ѧ関ܬ] seouloffice 2020-06-22 39
114 ֵ3(2021)Ҵ Գ学٤Ρ学ª国ި国׺学ٴ内 seouloffice 2020-06-09 67
113 ֵ3(2021)Ҵ ި国׺学棨学ݻ˪概驪˪Ī seouloffice 2020-05-29 77
112 SNS㷡Գ学国뫪ի SNS内 seouloffice 2020-05-12 158
111 <ʫ뫹関֧Գ学国뫪ի営内> seouloffice 2020-04-03 157
110 ֵ4(2022)Ҵ帰国ҳˡͱ˪Ī seouloffice 2020-03-27 216
109 áʫ뫹ت対応˪Ī(随) seouloffice 2020-03-12 237
108 ֵ4(2022)Ҵ ި国׺学(学ݻ)ͱ seouloffice 2020-02-28 218
107 ֵ2(2020)Ҵ4学学(徴収)˪Ī seouloffice 2020-02-14 241
106 <2020Ҵ1šԳ学国뫪ի営内>(0131ë׫ー) seouloffice 2020-01-16 587
105 ֵ3(2021)Ҵ国総ˡ seouloffice 2019-12-19 281
104 ֵ3(2021)Ҵ帰国ҳˡ seouloffice 2019-12-19 245
103 Hokkaido ー・󫹫ƫƫー2020(HSI)内 seouloffice 2019-12-11 287
102 <2019Ҵ12ҴҴ㷡Գ学国뫪ի営内> seouloffice 2019-11-27 285
101 <22ޫ学ȪΫ竤ȫݫ内> seouloffice 2019-11-07 371
100 <2019Ҵ10šԳ学国뫪ի営内> seouloffice 2019-10-08 338
99 ֵ22020Ҵި国׺学棨学ݻ学ٴ seouloffice 2019-10-01 350
98 2020Ҵ, Integrated Science Program(ISP)内 seouloffice 2019-09-10 456